Macikai camps

Complex of objects of the Macikai Nazi German POW camp and the GULAG camps of the Soviet Union (1941-1955)

Macikų karo belaisvių stovyklos „Stalaf Luft VI“ aeronuotrauka, daryta JAV oro pajėgų žvalgybos 1944 m.

The preserved building of the Macikai prison camp

The building of the former sauna of the Macikai camps

Cemetery of Macikai prisoners of war and GULAG camps

Cemetery of Macikai prisoners of war and GULAG camps

Macikai Prisoners of War Cemetery

Nacistinės Vokietijos stovyklos karo belaisvių užkasimo vieta ir kapų teritorija, Armalėnų k., Žaliojoje g.

Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje

News

Documents

Science research

‣ Bartkevičiūtė A., „Macikų lagerių patirtys žmonių atsiminimuose: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018–2020 metų etnografiniai tyrimai“
‣ Istorinių ir archeologinių duomenų vertinimo apie Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) gretimybėje esančią teritoriją apimančią sklypus Nr. 881700060133, 881700060192, 440027873698, 881700060074, 440012535301, 440006567968 bei besišliejančias valstybines žemes PAŽYMA
‣ Trimonienė R., „Šilutės Macikų karo belaisvių lageriai ir sovietinio lagerio teritorijos įamžinimas“
‣ Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje
‣ Macikai House of Death. The WWII prisoner of war Gulag camps 1939–1955 in the environs of Šilutė
‣ Įvadas
‣ Dr. Arūnė Arbušauskaitė, dr. Arūnas Bubnys „Šilutės (Macikų) nacių karo belaisvių stovyklos 1939–1944 metais“
‣ Dr. Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Macikų lageris 1945–1948 m.“
‣ Teresė Birutė Burauskaitė, Edita Jankauskienė „GULAG’o skyrius Macikuose 1945–1955 m.“
‣ Egidijus Abromavičius „Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir Gulago lagerių Šilutės r. Macikų k. kapinių archeologiniai tyrinėjimai“
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. palaikų ekshumavimo, detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ATASKAITA
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. Detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ATASKAITA
‣ Nacistinės Vokietijos stovyklos karo belaisvių užkasimo vietos ir kapų (39462) teritorijos, Šilutės r. sav., Armalėnų k., Žaliosios g. II-ojo pasaulinio karo belaisvių (aukų) (palaidojimo vietos detaliųjų archeologinių tyrimų) 2020 m. ATASKAITA
‣ Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. ir Vilties g. 2 archeologinių žvalgymų 2017 m. ATASKAITA

Expedition material

‣ Pasakoja T. T., gim. 1941-07-20 Nausėdų km. Vilkyškių sen. Pagėgių sav., gyv. Šilutėje.
‣ Pasakoja A. J., g. 1943 m. Šakiniuose, gyv. Klaipėdoje.
‣ Pasakoja A. M., Jono, gim. 1938-04-12 Gėgždų km., gyv. Šilutėje.
‣ B. E. B., g. 1961 m. Kaišiadorių raj., Paparčių pšt., Kiemų km., dabar gyvena Telšiuose. Macikuose kalėjo jos senelis PRANAS BANDZEVIČIUS (1900–1952).
‣ Pasakoja G. D., g. 1953 m. Plūgų km. (Mažeikių raj.), gyv. Klaipėdoje.
‣ Pasakoja H. V. R., g. 1950-03-10 Macikuose, jos dukra R. Š. L., g. 1971 m., ir kaimynė O. G. A. Gyvena Pagramantyje, Tauragės raj.
‣ Pasakoja K.V., g. 1931-02-02 Čebatorių km., Šakių raj., gyv. Rietave.
‣ Ekspedicija pas M. G., Šilutė
‣ Pasakoja A. K., g. 1926 m. Zarasų raj., Imbrado valsčiaus Milgedžių kaimas.
‣ Pasakoja M. M. J. g. 1933-08-22 Galnės m. (Tauragės raj.), gyv. Stoniškių km., Šilutės raj., ir jos dukterėčia A. J., gyv. Šilutėje.

Lists of imprisoned persons

Lists of persons prisoned in the Macikai camp of Nazi Germany and the GULAG camps of the Soviet Union:

Other documents

‣ Institucijų, atsakingų už Macikų lagerių objektų komplekso įamžinimą, sutvarkymą, veikla
‣ Macikų lagerių komplekso pavadinimo pakeitimas
‣ Įsakymas dėl nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo
‣ G. Hoffmann’o dienoraštis
‣ Sprendimas dėl Šilutės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerių objektų komplekso (1941-1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisiją
‣ Metodines rekomendacijos dėl Macikų lagerių istorijos integravimo galimybių į istorijos ir pilietinio ugdymo pamokas ir neformalųjį švietimą
‣ Apie Macikų lagerius (iš Šilutės viešosios bibliotekos LIBIS katalogo)

About the Project

The Hugo Scheu Museum in Šilutė, in cooperation with the Office of the Government of the Republic of Lithuania, has implemented the project “The Development of the Website Dedicated to the Nazi Germany POW Camp and the Soviet Union GULAG camps in Macikai,” the aim of which is to remind the residents of Lithuania and foreign countries of the consequences of the activities of both totalitarian regimes in the territory of the complex of Macikai POW and GULAG camps as well as in their immediate surroundings in the historical context of entire Europe.

kuriuo siekiama Lietuvos ir užsienio valstybių gyventojams aktualizuoti 1941-1955 m. abiejų totalitarinių režimų veiklas Macikų lagerio komplekso teritorijoje ir jo artimoje aplinkoje padarinius visos Europos istorijos kontekste. 

While implementing the project, exhaustive historical and visual material about the history of the Nazi Germany POW camp and the Soviet Union GULAG camps in Macikai (1941-1955) was collected and placed on the website. There is a possibility for website visitors to submit any available information about the people who were imprisoned here.

Project organiser

Sponsors

Skip to content