Home >> Documents >> Expedition material

Expedition material

‣ Pasakoja V. T., g. 1969-10-18 Šilutėje, gyv. Šilutėje.
‣ Iššifruotas – VD
‣ Pasakoja S. M., g. 1938 m., ir žmona M. M. A., g. 1943 m. Gyv. Aušbikavio km., Šilutės raj.
‣ II dalis. Bendra informacija.
‣ I dalis. Bendra informacija.
‣ Pasakoja M. M. J. g. 1933-08-22 Galnės m. (Tauragės raj.), gyv. Stoniškių km., Šilutės raj., ir jos dukterėčia A. J., gyv. Šilutėje.
‣ Ekspedicija pas M. G., Šilutė
‣ Pasakoja K.V., g. 1931-02-02 Čebatorių km., Šakių raj., gyv. Rietave.
‣ Pasakoja H. V. R., g. 1950-03-10 Macikuose, jos dukra R. Š. L., g. 1971 m., ir kaimynė O. G. A. Gyvena Pagramantyje, Tauragės raj.
‣ Pasakoja G. D., g. 1953 m. Plūgų km. (Mažeikių raj.), gyv. Klaipėdoje.
‣ B. E. B., g. 1961 m. Kaišiadorių raj., Paparčių pšt., Kiemų km., dabar gyvena Telšiuose. Macikuose kalėjo jos senelis PRANAS BANDZEVIČIUS (1900–1952).
‣ Pasakoja A. M., Jono, gim. 1938-04-12 Gėgždų km., gyv. Šilutėje.
‣ Pasakoja A. J., g. 1943 m. Šakiniuose, gyv. Klaipėdoje.
‣ Pasakoja T. T., gim. 1941-07-20 Nausėdų km. Vilkyškių sen. Pagėgių sav., gyv. Šilutėje.
‣ S. V., g. 1947m. Pročkių km. (Rokiškio raj.), ten ir gyvena.
Skip to content