Pradinis >> Kalėjusių asmenų sąrašai >> Nebaigtinis Pataisos darbų kolonijoje Nr. 3 (1945-1955 m.) kalėjusių žmonių sąrašas

Nebaigtinis Pataisos darbų kolonijoje Nr. 3 (1945-1955 m.) kalėjusių žmonių sąrašas

Eilės nr. Pavardė, vardas, tėvavardis Gimimo ir mirties metai Patekimo į Macikų lageri ir paleidimo iš Macikų lagerių metai Mirties vieta
A
1. Abramaitis Augustinas 1950 - ? m. ? - ? m.
2. Adomaitis Petras 1904 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
3. Aleina Stasys 1887 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
4. Alekna Leonas, Leono ? - ? m. 1945 - 1946 m.
5. Alseika Feliksas 1908 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
6. Ambrazevičius Petras 1895 - ? m. 1949 - 1951 m.
7. Andriūnienė Zofija ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
8. Andriuševičius Arkadijus 1926 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
9. Anisimov Sergeij 1910 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
10. Antanaitis Bronius ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
11. Arbačiauskas Petras 1914 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
12. Arclibas Vincas 1899 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
13. Ausėjus Petras, Petro 1880 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
14. Avgustinavičius Rapolas 1897 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
15. Azernikov Miron 1897 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
B
16. Babijonas Juozas 1886 - ? m. 1952 - 1954 m.
17. Babrauskas Vladas 1926 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
18. Babunskas Stepas 1908 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
19. Bačiokas Vincas 1880 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
20. Bajoras Juozas ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
21. Balakienė Genovaitė 1890 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
22. Balčiūnas Kazimieras ? - ? m. 1945 - 1947 m.
23. Balčiūnas Kazys 1884 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
24. Baliunevičiūtė Elytė ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
25. Balsevičius Juozas 1883 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
26. Balsis Juozas 1893 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
27. Baltišauskas Petras 1899 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
28. Baltrūnas Bronius 1926 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
29. Bandzevičius Pranas 1890 (kitame sąraše 1900m.) - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
30. Banelis Bronius 1903 - ? m. ? - ? m. Mirė Lietuvoje
31. Banelis Kazys 1877.03.03 - 1952.07.20 m. 1951.12.24 - ? m. Mirė Macikuose
32. Banelis Zenonas 1901 - ? m. ? - ? m. Mirė tremtyje Krasnodare
33. Baraniuk Ivan 1915 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
34. Barkus Stasys 1917 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
35. Basalykas Petras 1881 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
36. Beikartas Pranas 1924 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
37. Belkevičius Andrius 1882 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
38. Bendaraitis Viktoras 1896 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
39. Bendikas Jonas 1884 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
40. Benevis Hans 1912 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
41. Beniušis Petras 1902 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
42. Bernatavičius Jonas 1888 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
43. Bernatonytė Danguolė ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
44. Bieliūnas Antanas,, jėzuitų kunigas ? - ? m. 1948 - 1953 m.
45. Bieliūnas Pranas ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
46. Birbalas Povilas 1924 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
47. Bojarėnas Antanas 1897 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
48. Bokūnas Simas 1881 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
49. Brasas Jonas 1894 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
50. Bručas Modestas 1919 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
51. Bubliauskas Stasys 1881 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
52. Buckus Zenonas ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
53. Budginas Stepanas 1904 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
54. Budrys Juozas 1913 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
55. Buiko Stanislav 1892 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
56. Bumbliauskas Juozas 1893 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
57. Butavičius Petras 1903 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
58. Butenis Antanas 1919 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
59. Buterliavičius Balys 1902 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
60. Butkerienė Teofilija ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
61. Butkevičius Petras 1895 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
62. Buzas Kazimieras 1890 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
C
63. Cicenas Julius ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
64. Cimndauskaitė Paulina ? - ? m. 1951 - 1953 m.
65. Ciparis A. 1912 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
Č
66. Čapulis Pranas 1890 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
67. Čenkauskas Kazys 1896 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
68. Černov Nikolaij 1931 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
69. Čibas Juozas 1901 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
70. Čičirkaitė Irena ? - ? m. 1951 - 1953 m.
D
71. Dalangauskienė Vanda ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
72. Dalinkėnas Vincas 1883 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
73. Daunys Rapolas 1898 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
74. Degutis Matas 1899 - 1947 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
75. Diliūnas Pranas 1909 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
76. Doknys V. 1885 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
77. Dopoldkazin Tagyr 1925 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
78. Dubovikas Jonas 1927 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
E
79. Eiginas Antanas 1927 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
80. Eigminas Julius ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
F
81. Filgačin Andrej 1918 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
G
82. Gabužis Antanas ? - ? m. 1945 - 1947 m.
83. Gaidašavičius Stasys 1875 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
84. Gaidys Juozas 1889 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
85. Gasčiūnas Kazys 1920 - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
86. Gelašis Adolfas 1882 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
87. Genevičius Antanas 1889 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
88. Genys Pranas 1902 - 1952 m. 1952 - ? m. Mirė Macikuose.
89. Geniūnas Viktoras 1907 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
90. Gerlikas Juozas 1889 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
91. Gervienė Joana 1929 (Kitame sąraše 1926 m.) - ? m. 1951 - ? m.
92. Girdvainis Pranas 1896 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
93. Gluobys Juozas ? - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
94. Gordojev Vasilij 1900 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
95. Govorovskij Michail 1926 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
96. Grabauskas Feliksas 1931 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
97. Graužinis Juozas 1895 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
98. Grybas Pranas,, Martyno ? - 1946 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
99. Grigaliūnas I. 1901 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
100. Grinevičius Baltrus 1870 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
101. Gruzinskas V. 1881 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
102. Gudaitis Stasys 1890 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
103. Gudaitis Stasys 1890 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
104. Gudelis Petras 1896 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
105. Gumuliauskas Juozas,, Juozo 1900 - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
106. Guobienė Bronė 1929 - ? m. 1951 - 1953 m.
I
107. Ilkėvič Bronislav 1890 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
108. Indrišiūnas Mykolas 1887 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
109. Ivanauskas Pranas 1897 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
110. Ivanov Andrej 1917 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
J
111. Jakštas Stasys 1883 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
112. Jakubaitis Jonas 1902 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
113. Janavičius Jonas 1896 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
114. Jankauskienė – Matulytė V., Matulytė ? - ? m. 1951 - 1953 m.
115. Janulevičius Pranas 1881 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
116. Janušauskaitė Onutė ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
117. Janušauskienė Elena 1937 - ? m. ? - ? m.
118. Janušėvič Karl 1883 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
119. Januševičius Kazys 1885 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
120. Janušonis Bronius 1902 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
121. Janušonis Jonas 1898 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
122. Jasas Stasys 1928 - ? m. 1951 - ? m.
123. Jaška Julius ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
124. Jocys Domas 1900 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
125. Jodienė Veronika 1888 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
126. Jogenis Petras 1925 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
127. Jonaitytė Natalija ? - ? m. 1951 - 1953 m.
128. Juckaitis Izidorius 1878 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
129. Judsnukis Vincas ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
K
130. Kačinskas Albertas 1910 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
131. Kačius I. 1895 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
132. Kačiušis Kazimieras,, Jono ? - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
133. Kairiukštytė Janina ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
134. Kalos Vladimir 1921 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
135. Kaminskaitė Ada ? - ? m. 1951 - 1953 m.
136. Kaminskas Pranas,, Jurgio 1930 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
137. Kamiskas K. 1893 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
138. Kanopa Jonas 1889 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
139. Karenfeld Michaild 1897 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
140. Karišov Grigorij 1913 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
141. Karkauskienė Pele ? - ? m. 1946 - 1947 m.
142. Karnis Stasys 1924 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
143. Karolis Juozas 1882 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
144. Kasčiukas Petras, kunigas, profesorius ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
145. Kasparavičius Juozas 1902 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
146. Kazakevičius Adomas, Jono (Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius) 1895 - 1948.06.05 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
147. Kaziulėnas Jonas 1879 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
148. Kazlauskaitė Marija 1892 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
149. Kazlauskienė Kazė 1889 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
150. Kazura Jonas 1891 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
151. Každailienė Barbora 1907 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
152. Keblienė Juzė 1889 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
153. Kemėšis Fabijonas,, kunigas 1879 - ? m. 1946 - 1946 m.
154. Kiniulis Juozas,, Jurgio 1910 - ? m. ? - ? m.
155. Kiniulis Jurgis,, Jurgio 1924 - ? m. ? - ? m.
156. Kiselienė Marija 1903 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
157. Kitov Viktor 1929 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
158. Klimgauskas Jonas 1888 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
159. Knieža Juozas,, Jono ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
160. Kniukša Jonas 1877 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
161. Knutovič Josif 1895 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
162. Kolasauskas Jonas 1880 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
163. Kreivėnas Aleksandras 1891 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
164. Kreivienė Janina 1930 - ? m. 1951 - 1951 m.
165. Kristikonis Domas ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
166. Kučienė Ona 1888 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
167. Kulpis Jonas 1894 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
168. Kurlinkus Kazys ? - ? m. ? - ? m.
L
169. Lačnov Ivan 1888 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
170. Lasevič Michail ? - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
171. Lašin Nikolai 1899 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
172. Laurinaitis Stasys 1930 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
173. Laurušonis Klemensas, Jono 1927 - ? m. 1947 - 1947 m.
174. Leikauskas Motiejus 1891 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
175. Leistrušas Jonas 1884 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
176. Lekutis Jonas 1925 - 2015 m. ? - ? m.
177. Leskauskas Stasys 1905 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
178. Linkienė Antanina ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
179. Liudovič Aleksandr 1899 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
180. Liuobienė Stasė 1898 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
181. Lopas Laurynas 1878 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
182. Lubienė Domicelė 1910 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
183. Lučinskas Vincas 1891 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
184. Lukšys Stasys 1920 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
M
185. Macaitis Jonas ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
186. Macnytė Zosė 1902 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
187. Mačaitis Bronius,, Jono 1918 - 1946 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
188. Mačiulaitytė Kazimiera ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
189. Majauskas Petras 1907 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
190. Majoras Vytautas 1930 - 2006 m. ? - ? m.
191. Makajavienė Natalija 1902 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
192. Maldėnas Izidorius 1915 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
193. Maldėnas Kazys 1897 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
194. Marčiukaitis Stasys 1930 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
195. Martinkėnas Mečislovas 1895 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
196. Martinkėnas Mykolas 1906 - 1947 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
197. Martusevičius A. 1897 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
198. Masiun Konstantin 1887 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
199. Masolas Petras 1901 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
200. Matulienė Konstancija 1901 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
201. Matutis N. 1908 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
202. Matuzevičius Jonas 1891 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
203. Mažeikaitė Genė ? - ? m. 1951 - 1953 m.
204. Mečianec (kitame sąraše Mečioanec) Kazimiera ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
205. Mečiovskis Liudas 1882 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
206. Meškauskas Stasys ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
207. Miakiš Ivan 1924 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
208. Michailova Aleksandra 1924 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
209. Mickevičius Jonas 1893 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
210. Mickus Antanas 1923 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
211. Mickus Pranas 1922 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
212. Mikalauskas Vytautas 1902 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
213. Mikalauskienė Uršulė 1910 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
214. Mikolaitis V. ? - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
215. Miltenis Jonas 1892 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
216. Misevičius Juozas 1921 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
217. Misevičius Klemensas 1921 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
218. Mištakis Stasys 1890 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
219. Mockus Stasys,, Antano 1921 - ? m. ? - ? m.
220. Mockutė Dalia 1950 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
221. Močaitis Bronius,, Jono 1918 - 1946 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
222. Molienė Stefanija 1900 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
223. Montrimas Stasys 1888 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
224. Morkevičius Kazys,, Juozo 1897 - ? m. 1952 - 1952 m.
225. Morkūnas Vincas 1896 - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
226. Morokova Vera 1923 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
227. Motkytė Kazė 1889 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
228. Mulevičienė D. ? - ? m. 1951 - 1953 m.
N
229. Nagrockis Juozas 1901 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
230. Narkevičienė Ona 1875 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
231. Narušis Alfonsas 1896 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
232. Nasparavičius Mikas 1927 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
233. Naškenis Vacys 1918 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
234. Naujokas Adomas 1885 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
235. Navickas Viktoras 1897 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
236. Nazarov Piotr 1928 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
237. Neštaras Jonas 1898 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
238. Norkus Juozas,, Jono ? - ? m. 1949 - 1950 m.
239. Norvaišas Pranas 1898 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
240. Novoldzelkus Petras 1903 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
241. Nurijev Minka, (jis 1926 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
O
242. Ovčarenko Jevdokim ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
243. Ozarskis Kazys 1880 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
P
244. Pajada Jonas 1885 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
245. Pakulis Motiejus 1899 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
246. Paldauskas Petras ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
247. Palevičius Leonardas 1907 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
248. Panevienė Uršulė 1879 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
249. Paplauskas Andrius 1886 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
250. Paplotis Stasys 1877 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
251. Paragys Stasys 1921 - 1954 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
252. Paršiukas Kazimieras,, Juozapo 1886 - ? m. 1947 - 1947 m.
253. Pašinskas Jokūbas 1891 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
254. Paškėvič Stepan 1892 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
255. Paškevičius V. ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
256. Patunskis Stepas 1888 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
257. Paulauskas Pranas 1924 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
258. Paulauskas Vladas ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose.
259. Pečiulionis Motiejus, generolas-leitenantas ? - ? m. 1947 - 1948 m.
260. Petkevičienė Viktorija 1893 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
261. Petkevičius Stepas ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
262. Petrauskienė Petronėlė 1909 - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
263. Petravičienė Grasilda 1888 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
264. Petrulėnas Juozas 1922 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
265. Petrulėnas Pranas 1898 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
266. Petrulionis Pranas ? - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
267. Pilelis Jurgis,, Pranciškaus 1908 - ? m. 1949 - 1953 m.
268. Pilipavičius Kleopas 1923 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
269. Pismenyj Michail 1890 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
270. Pocaitė Eva 1922 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
271. Počkus Jonas 1926 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
272. Podanienė Petrė 1881 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
273. Podubnian Ignatij 1927 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
274. Popko David 1914 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
275. Popov Vasilij 1919 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
276. Poškus Bronislovas 1891 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
277. Požiariauskas Jonas 1893 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
278. Pranaitis Antanas 1896 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
279. Preikšaitis žvejys iš Ventės rago, iš ? - ? m. 1948 - 1953 m.
280. Prokoraitis Jonas ? - ? m. 1945 - 1947 m. Macikuose buvo 1945 – 1947 m.
281. Pronckus Viktoras 1903 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
282. Puknaitis Gustavas 1906 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
283. Pusvaškis Jonas 1931 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
284. Putreika Juozas 1926 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
R
285. Račiukaitis Juozas,, Sebastijono 1883 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
286. Račkauskas Jurgis 1897 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
287. Radzevičius Petras 1893 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
288. Rasimas Jurgis 1896 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
289. Rimkevičius Stepas 1877 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
290. Rimša Antanas 1891 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
291. Romanov Dimitrij 1915 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
292. Romanova Klavdija 1928 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
293. Rugeliūnas Stasys 1928 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
294. Ruogienė A. ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
295. Rutkauskienė Rožė 1896 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
296. Ruzgas Nikodemas 1873 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
S
297. Sabaliauskas Petras 1888 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
298. Sakalauskas Pranas 1918 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
299. Samošis Antanas 1882 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
300. Samuolienė Petronėlė 1885 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
301. Savickas Stasys 1888 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
302. Sazonov Lazir 1889 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
303. Seinauskas Juozas 1890 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
304. Semaškienė Vanda ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
305. Silič Viktor 1921 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
306. Simokaitis Stasys 1907 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
307. Sinkevičius Pranas ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
308. Sinkevičius Vaclovas 1915 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
309. Sirtautienė Ona ? - ? m. ? - ? m.
310. Skinkis Viktoras 1920 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
311. Skiršantas Antanas 1881 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
312. Skisgaila Laurynas 1902 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
313. Slepikovskij Boleslov 1892 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
314. Sojolso Nikolajus 1923 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
315. Sparnov Mikas ? - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
316. Spevakovienė Eva 1888 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
317. Stadalnykas Kazys, Jonas 1884 - 1948 m. 1946 - ? m. Mirė Macikuose
318. Stadalšikas Pranas 1884 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
319. Stakmanas Pulikininkas (kitame sąraše Sakmanas), (kitame ? - ? m. 1947 - 1949 m.
320. Stepanavičius Motiejus 1908 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
321. Stonys Pranas 1890 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
322. Stračkaitis Vladas 1890 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
323. Stulgaitis Juozas,, Juozo 1900 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
324. Sungaila Stasys 1893 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
325. Svarienė Ema 1880 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
Š
326. Šabrutokas K. 1898 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
327. Šakevičius Jonas 1892 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
328. Šamtakas Kostas 1906 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
329. Šantaras Jonas 1903 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
330. Ščedbaras Vladas 1921 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
331. Šemedis Stasys 1928 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
332. Šerdnik Aleksandr 1887 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
333. Šergalis Vincas 1887 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
334. Šermukšnis Vytautas 1931 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
335. Šimanauskis Juozas 1890 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
336. Šimkus Kazys 1895 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
337. Šimonienė Aleksandra 1892 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
338. Širingalienė Ona 1894 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
339. Šliakas Pranas 1888 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
340. Šlikovin Josif 1889 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
341. Šniurevičius Henrikas 1893 - 1980 m. ? - ? m.
342. Šturmas S. 1911 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
343. Šukys Kazys 1892 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
344. Šulcas Stanislovas 1892 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
345. Šurinov Michail 1896 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
346. Švepnikaitė Emilija ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
T
347. Tamulskytė Ona 1886 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
348. Tarutis Jonas 1881 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
349. Tilūnas Ipolitas 1889 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
350. Tiulin Aleksej 1914 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
351. Toliarkovskij Vikentij 1880 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
352. Tretačiov Josif ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
353. Tunaitienė Ona 1887 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
U
354. Uborevičius Pranas 1902 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
355. Udalov Ivan 1910 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
356. Urbonas Julius 1890 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
357. Urbonienė Karolina 1900 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
358. Ursanas Ignas 1924 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
359. Usnys Kazys 1927 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
360. Utkuras Jonas 1878 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
361. Užkurėlis Adomas 1884 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
V
362. Vaičiakauskas P. 1906 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
363. Vaičiūnas Juozas 1887 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
364. Vaišnoras Kastytis 1886 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
365. Vaitiekaitis Augustinas, kunigas, seminarijos rektorius ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
366. Vaitiekus Jonas 1883 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
367. Vaitkus Bronius,, Domo 1898 - 1947 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
368. Vaitkus V. 1922 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
369. Valaitis E. 1903 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
370. Valentas Antanas 1877 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
371. Valentenis Kazimieras 1891 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
372. Valtas Stasys 1894 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
373. Valunta Juozas ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
374. Vansevičius Vladas 1896 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
375. Vartnan Ernst 1917 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
376. Vasiljev Semion 1895 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
377. Venckus Povilas,, Jono 1904 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
378. Venckus Vincas ? - ? m. 1948 - 1954 m.
379. Vengalis Pranas ? - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
380. Venskus Antanas ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
381. Verikas Alfonsas 1878 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
382. Vėrys Ipolitas 1899 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
383. Verkenis Vladas 1927 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
384. Verseckas Juozas 1896 - 1954 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
385. Vigus Juozas 1886 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
386. Vingalis Pranas 1894 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
387. Vitkauskas Balys ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
388. Vitkauskas Jurgis,, Juozo 1890 - ? m. 1948 - 1952 m.
389. Vitkovskij Stanislav 1886 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
390. Vosilius Juozas 1895 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
391. Vrubliauskas Petras ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
Ž
392. Žarovin Jakov 1905 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
393. Žaviravičius Juozas 1840 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
394. Žegis Jonas 1920 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
395. Želkauskas Petras 1885 - 1948 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
396. Žemaitis Antanas 1889 - 1952 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
397. Židpovec Piotr 1916 - 1951 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
398. Žilvys Juozas ? - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
399. Žiobas Jonas 1895 - 1950 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
400. Žukaitis Juozas 1907 - 1949 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
401. Žukauskaitė Jadvyga ? - ? m. ? - ? m. Mirė Macikuose
402. Žuobokas Vincas 1905 - 1953 m. ? - ? m. Mirė Macikuose
403. Žvirblis Kazimieras 1913 - 1974 m. 1947 - 1948 m.
Skip to content