Pradinis >> Naujienos

Naujienos

Šilutės rajono savivaldybės laikinosios palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo komisijos posėdis

2024-05-17

2024-05-13 14 val. įvyko Šilutės rajono savivaldybės laikinosios palaikų perkėlimo, laidojimo vietos įamžinimo arba pažymėjimo komisijos posėdis.

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių objektų komplekso (1941–1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisijos posėdis

2024-05-15

2024 m. balandžio 23 d. 10-12 val. Vyriausybės rūmuose (Gedimino pr. 11, Vilnius.) įvyko Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerių objektų komplekso (1941–1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisijos posėdis.

Archeologiniai tyrimai

2023-11-14

Pagal Kultūros paveldo departamento užsakymą, archeologas Lukas Gaižauskas, lapkričio 9-12 dienomis atliko detaliuosius archeologinius tyrimus Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje ir žvalgomuosius archeologinius tyrimus lagerio belaisvių kapų teritorijoje, H. Zudermano g., Macikų k. Archeologiniai tyrimai buvo atliekami dėl planuojamų kelio ir pylimo […]

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai

2023-08-10

Šiandien muziejininkai kartu su Šilutės rajono savivaldybės vicemeru Tomu Budrikiu apsilankė prie Macikų lagerio kapinių vykdomuose žvalgomuosiuose archeologiniuose kasinėjimuose. Vykdomų tyrimų tikslas – patikrinti, ar žvalgomoje teritorijoje, Šyšos upės šlaite, egzistuoja palaidojimų. Kasinėjimų metu atrasti dveji vyriškos lyties palaikai, palaidoti karstuose. Viename kape rastas medinis rožinis. Iki šiol nustatyti, ar šie palaidojimai vienalaikiai su Macikų […]

Macikuose lankėsi Lenkijos nacionalinio tautos atminties instituto darbuotojai

2023-08-02

Šilutės Hugo Šojaus muziejuje ir Macikų lagerių ekspozicijoje, kapinėse lankėsi Lenkijos Tautos atminties instituto darbuotojai. Kartu su Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininke Renata Dotiene Išklausė muziejaus istoriko vedamos ekskursijos. Dr. Dominika Sieminska ir jos kolega susitiko su Šilutės rajono savivaldybės vicemeru Tomu Budrikiu, aptarė Macikų lagerių istoriją, tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.

Macikų lagerių kompleksas įtrauktas į LRV nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų planą

2023-06-22

Veiksmų plano ištrauka: NACIONALINIO VANDENŲ SRITIES 2022–2027 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS Eil. Nr. Tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo pavadinimas Įvykdymo terminas (metai)  Vykdytojai Finansavimo šaltinis Veiksmo tipas  3.1.1.7. Įgyvendinti potvynių prevencijos ir rizikos mažinimo priemones siekiant apsaugoti kultūros objektą – Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklą ir Sovietų Sąjungos gulago lagerio kompleksą 2023–2025 Šilutės r. […]

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

2023-06-14

Minint Gedulo ir vilties dieną bei Lietuvos gyventojų didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo okupacijų 82-uosius metus, visuotine tylos minute Macikų lagerio kapinėse pagerbti tautiečiai, nukentėję nuo tremties ir kalinimų. Po Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio žodžio, iškilmingoje ceremonijoje, dalyvaujant vicemerui Sigitui Šepučiui, Šilutės politinių kalinių ir tremtinių skyriaus pirmininkei Reginai Tamošauskienei ir kryždirbio Juozo Kačino […]

Sprendimas dėl Šilutės rajono savivaldybės vicemero delegavimo

2023-06-05

Finansuotas projektas „Edukacinis Macikų karo belaisvių stovyklos virtualios realybės turas“.

2023-05-17

Gautas dalinis finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos projekto įgyvendinimui, kurio suma 10 000 eur. Projektu siekiama virtualioje realybėje (VR) atkurti Macikų nacistinės Vokietijos įkurtą karo belaisvių stovyklą, veikusią 1941-1944 m. bei supažindinti edukacinio VR turo vartotojus su unikalia, išskirtinės svarbos vieta Lietuvoje.

Šilutės profesinio mokymo centro moksleiviai lankėsi Macikų lagerių ekspozicijoje

2023-05-08

Macikų lageriai – unikalus, išskirtinės svarbos istorinės atminties objektas. Šiandien Šilutės profesinio mokymo centro moksleiviams muziejaus istorikas Ignas Giniotis priminė, kad mūsų rajone yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur persipynė abiejų totalitarinių rėžimų kalinimo struktūrų veiklos.

Macikų lagerių teritorijoje bus tęsiami archeologiniai tyrimai

2023-05-08

Kultūros paveldo departamentas inicijuoja archeologinių tyrimų Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (u.k.17035) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje viešųjų pirkimų procedūras. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus Kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičienė pateikė Kultūros paveldo departamentui duomenis, reikalingus viešiesiems pirkimams organizuoti (projektuojamos teritorijos planą ir archeologų […]

Istorinių ir archeologinių duomenų vertinimo apie Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) gretimybėje esančią teritoriją apimančią sklypus Nr. 881700060133, 881700060192, 440027873698, 881700060074, 440012535301, 440006567968 bei besišliejančias valstybines žemes PAŽYMA

2023-02-13

Išvažiuojamasis pasitarimas dėl potvynių rizikos valdymo Šilutės r. sav. Macikų k. ir sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų organizavimo

2022-11-11

Pasitarimo išvados: 1. Įregistravus patikslintus Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG’o lagerio objektų komplekso apskaitos duomenis, Savivaldybė pateikia Aplinkos ministerijai raštą dėl Macikų lagerių teritorijos įtraukimo į Nacionalinį vandenų srities plėtros 2022–2027 metų planą. 2. Jei kiltų potvynis ir apsemtų kapavietes, Savivaldybė gali paskelbti ekstremalią situaciją (įvykis pagal faktą) dėl šio […]

Pritarta paraiškos “Macikų lageriai kaip daugianacionalinė nacistinio ir stalininio režimo nusikaltimų aukų atminties vieta. 2-as tyrimų etapas – Macikų lagerių muziejaus istorinės ekspozicijos ir memorialo sukūrimo koncepcija“ finansavimui

2022-07-27

LR Prezidento vizitas

2021-10-09

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė šeštadienį pagerbė totalitarinių XX a. režimų aukų atminimą apsilankę Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos Gulago lagerio objektų komplekse. Prezidentas lankėsi ir Šilutės Hugo Šojaus muziejuje.

Skip to content