Pradinis >> Dokumentai >> Moksliniai tyrimai

Moksliniai tyrimai

‣ Istorinių ir archeologinių duomenų vertinimo apie Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) gretimybėje esančią teritoriją apimančią sklypus Nr. 881700060133, 881700060192, 440027873698, 881700060074, 440012535301, 440006567968 bei besišliejančias valstybines žemes PAŽYMA
‣ Bartkevičiūtė A., „Macikų lagerių patirtys žmonių atsiminimuose: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018–2020 metų etnografiniai tyrimai“
‣ Trimonienė R., „Šilutės Macikų karo belaisvių lageriai ir sovietinio lagerio teritorijos įamžinimas“
‣ Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje
‣ Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir GULAG’o lageriai 1939-1955 metais Šilutės apylinkėse. Leidėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
‣ Įvadas
‣ Dr. Arūnė Arbušauskaitė, dr. Arūnas Bubnys „Šilutės (Macikų) nacių karo belaisvių stovyklos 1939–1944 metais“
‣ Dr. Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Macikų lageris 1945–1948 m.“
‣ Teresė Birutė Burauskaitė, Edita Jankauskienė „GULAG’o skyrius Macikuose 1945–1955 m.“
‣ Egidijus Abromavičius „Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir Gulago lagerių Šilutės r. Macikų k. kapinių archeologiniai tyrinėjimai“
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. palaikų ekshumavimo, detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ATASKAITA
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. Detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ATASKAITA
‣ Nacistinės Vokietijos stovyklos karo belaisvių užkasimo vietos ir kapų (39462) teritorijos, Šilutės r. sav., Armalėnų k., Žaliosios g. II-ojo pasaulinio karo belaisvių (aukų) (palaidojimo vietos detaliųjų archeologinių tyrimų) 2020 m. ATASKAITA
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. archeologinių žvalgymų 2019 m. ATASKAITA
‣ Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. ir Vilties g. 2 archeologinių žvalgymų 2017 m. ATASKAITA
‣ Macikų lagerio II pasaulinio karo belaisvių masinio laidojimo vietos teritorijos, Šilutės r. sav., Armalėnų k., Žaliosios g. detaliųjų archeologinių tyrimų 2016 m. ATASKAITA
‣ 2012 m. Armalėnų k., Žaliosios g. aplinkoje ir 2014 m. Macikų k. karo belaisvių stovyklos kapinių aplinkoje vykdyti archeologiniai žvalgomieji tyrimai. Metodai. Rezultatai. Perspektyvos
Skip to content