Pradinis >> Naujienos >> Archeologiniai tyrimai

Archeologiniai tyrimai

Pagal Kultūros paveldo departamento užsakymą, archeologas Lukas Gaižauskas, lapkričio 9-12 dienomis atliko detaliuosius archeologinius tyrimus Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje ir žvalgomuosius archeologinius tyrimus lagerio belaisvių kapų teritorijoje, H. Zudermano g., Macikų k.

Archeologiniai tyrimai buvo atliekami dėl planuojamų kelio ir pylimo įrengimo darbų Macikų lagerio objektų komplekso apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje, tarp vakarinės dabartinės kapinių teritorijos ribos ir Šyšos upės.

Archeologinių tyrimų tikslai – aptikti, ištirti bei iškelti palaikus iš Macikų lagerio objektų komplekso apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio bei parinkti tinkamiausią vietą iškeltų palaikų perlaidojimui belaisvių kapų teritorijoje. Buvo tiriamas plotas tarp vakarinės kapinių tvoros ir Šyšos šlaito ir 3 perkasos kapinių teritorijos pietvakarinėje ir šiaurės vakarinėje dalyse.

Skip to content