Pradinis >> Naujienos >> Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Minint Gedulo ir vilties dieną bei Lietuvos gyventojų didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo okupacijų 82-uosius metus, visuotine tylos minute Macikų lagerio kapinėse pagerbti tautiečiai, nukentėję nuo tremties ir kalinimų. Po Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio žodžio, iškilmingoje ceremonijoje, dalyvaujant vicemerui Sigitui Šepučiui, Šilutės politinių kalinių ir tremtinių skyriaus pirmininkei Reginai Tamošauskienei ir kryždirbio Juozo Kačino dukroms Onutei Kuskienei bei Stefai Zmuidinavičienei, atidengtas ir Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus bei Šv. Kryžiaus bažnyčios klebono Remigijaus Saunoriaus pašventintas naujasis kryžius – tremtinių aukoms atminti skirtas ženklas. Renginio metu įkvepiančius žodžius tarė Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis. Eiles, skirtas Kalinių ir tremtinių metams paminėti, skaitė Šilutės Vydūno gimnazijos mokiniai. Choras „Pamario aidas“ bei folkloro kolektyvas ,,Verdainė“ šią dieną įprasmino dainomis. Renginį užbaigė Šilutės mokyklų moksleivių akcija ,,Vilties paukščiai“.

Dėkojame Šilutės rajono savivaldybės vadovams, Vydūno gimnazijos mokytojai Daivai Trijonienei, Vydūno ir Pirmosios gimnazijos gimnazistams, Pamario ir Martyno Jankaus progimnazijos mokiniams ir mokytojams, Šilutės kultūros ir pramogų centro kolektyvams: „Pamario aidas“ ir vadovei Nijolei Sniečkuvienei, ,,Verdainei“ ir vadovei Reginai Jokubaitytei, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkei Reginai Tamošauskienei, tremtiniams, vyskupui Algirdui Jurevičiui, kunigams Remigijui Saunoriui ir Remigijui Šemekliui, kryždirbiui Vytautui Bliūdžiui, verslininkui Stasiui Liepiui ir visiems buvusiems kartu šią dieną.

Skip to content