Macikų lageriai

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerių objektų kompleksas (1941–1955 m.)

Macikų karo belaisvių stovyklos „Stalaf Luft VI“ aeronuotrauka, daryta JAV oro pajėgų žvalgybos 1944 m.

Išlikęs Macikų lagerių karcerio pastatas

Macikų lagerių buvusios pirties pastatas

Macikų karo belaisvių ir GULAG‘o lagerių kapinės

Macikų karo belaisvių ir GULAG‘o lagerių kapinės

Nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG’o lagerių aukų pagerbimo ir Armalėnų kaime rastų palaikų kapavietės pašventinimo ceremonija

Nacistinės Vokietijos stovyklos karo belaisvių užkasimo vieta ir kapų teritorija, Armalėnų k., Žaliojoje g.

Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje

Naujienos

Dokumentai

Moksliniai tyrimai

‣ Bartkevičiūtė A., „Macikų lagerių patirtys žmonių atsiminimuose: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018–2020 metų etnografiniai tyrimai“
‣ Istorinių ir archeologinių duomenų vertinimo apie Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso (17035) gretimybėje esančią teritoriją apimančią sklypus Nr. 881700060133, 881700060192, 440027873698, 881700060074, 440012535301, 440006567968 bei besišliejančias valstybines žemes PAŽYMA
‣ Trimonienė R., „Šilutės Macikų karo belaisvių lageriai ir sovietinio lagerio teritorijos įamžinimas“
‣ Macikai: atminties vieta Europos pakraštyje
‣ Macikų mirties namai. Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir GULAG’o lageriai 1939-1955 metais Šilutės apylinkėse. Leidėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
‣ Įvadas
‣ Dr. Arūnė Arbušauskaitė, dr. Arūnas Bubnys „Šilutės (Macikų) nacių karo belaisvių stovyklos 1939–1944 metais“
‣ Dr. Vytautas Tininis „Vokietijos ir jos sąjungininkų karo belaisvių Macikų lageris 1945–1948 m.“
‣ Teresė Birutė Burauskaitė, Edita Jankauskienė „GULAG’o skyrius Macikuose 1945–1955 m.“
‣ Egidijus Abromavičius „Antrojo pasaulinio karo belaisvių ir Gulago lagerių Šilutės r. Macikų k. kapinių archeologiniai tyrinėjimai“
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. Detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ATASKAITA
‣ Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio objektų komplekso (17035), H. Zudermano g., Macikų k., Šilutės r. sav. palaikų ekshumavimo, detaliųjų archeologinių tyrimų 2021 m. ATASKAITA
‣ Nacistinės Vokietijos stovyklos karo belaisvių užkasimo vietos ir kapų (39462) teritorijos, Šilutės r. sav., Armalėnų k., Žaliosios g. II-ojo pasaulinio karo belaisvių (aukų) (palaidojimo vietos detaliųjų archeologinių tyrimų) 2020 m. ATASKAITA
‣ Macikų koncentracijos stovyklos objektų komplekso (17035) teritorijos, Šilutės r. sav., Macikų k., H. Zudermano g. ir Vilties g. 2 archeologinių žvalgymų 2017 m. ATASKAITA

Ekspedicijų medžiaga

‣ Pasakoja K.V., g. 1931-02-02 Čebatorių km., Šakių raj., gyv. Rietave.
‣ Ekspedicija pas M. G., Šilutė
‣ Pasakoja A. K., g. 1926 m. Zarasų raj., Imbrado valsčiaus Milgedžių kaimas.
‣ Pasakoja M. M. J. g. 1933-08-22 Galnės m. (Tauragės raj.), gyv. Stoniškių km., Šilutės raj., ir jos dukterėčia A. J., gyv. Šilutėje.
‣ Pasakoja I. M., g. 1967 m. Skripijos km. (Panevėžio raj.), gyv. Bajoruose.
‣ I dalis. Bendra informacija.
‣ I. V. , g. 1934 m. Gudelių km. (Biržų raj.), ten ir tebegyvena
‣ II dalis. Bendra informacija.
‣ Pasakoja B. J., g. 1962 m., gyv. Šilutėje.
‣ Pasakoja S. M., g. 1938 m., ir žmona M. M. A., g. 1943 m. Gyv. Aušbikavio km., Šilutės raj.

Kalėjusių asmenų sąrašai

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykloje ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lageriuose kalėjusių asmenų sąrašai:

Kiti dokumentai

‣ Institucijų, atsakingų už Macikų lagerių objektų komplekso įamžinimą, sutvarkymą, veikla
‣ Macikų lagerių komplekso pavadinimo pakeitimas
‣ Įsakymas dėl nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo
‣ G. Hoffmann’o dienoraštis
‣ Sprendimas dėl Šilutės rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerių objektų komplekso (1941-1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisiją
‣ Metodines rekomendacijos dėl Macikų lagerių istorijos integravimo galimybių į istorijos ir pilietinio ugdymo pamokas ir neformalųjį švietimą
‣ Apie Macikų lagerius (iš Šilutės viešosios bibliotekos LIBIS katalogo)

Apie Projektą

Šilutės Hugo Šojaus muziejus, bendradarbiaudamas su LR vyriausybės kanceliarija, įgyvendino projektą „Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklai ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lageriui skirtos internetinės svetainės kūrimas“, kuriuo siekiama Lietuvos ir užsienio valstybių gyventojams aktualizuoti 1941-1955 m. abiejų totalitarinių režimų veiklas Macikų lagerio komplekso teritorijoje ir jo artimoje aplinkoje padarinius visos Europos istorijos kontekste.

Vykdant šį projektą svetainėje buvo surinkta ir patalpinta išsami istorinė ir vizualinė medžiaga apie Macikų Nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerių (1941-1955 m.) istoriją. Sudaryta galimybė svetainės lankytojams patiems pateikti informaciją apie jiems žinomus ir čia kalėjusius asmenis.

Projekto organizatorius

Rėmėjai

Skip to content